13

 

 شیریکطرفه دیسکی تمام استیل بدون فلنج

fjhdn-1024x722

 استفاده درصنایع .بخار .آب . ومواد شیمیایی وقلیایی

حداکثر دمای آب بند فلزی : 120 درجه

            40-125mm : سایز

              10-16 BAR  : فشار

Comments are closed.